Om/À propos

Florilège – franska kulturföreningen i Malmö verkar för främjande av fransk kultur. Föreningen gör arrangemang inom fransk litteratur, konst, musik och gastronomi på både franska och svenska, samt verkar för att främja spridningen av det franska språket. 

Florilège – association culturelle française à Malmö, promeut la culture française en Suède. L’association organise des événements sur la littérature, l’art, la musique et la gastronomie en français et en suédois, et travaille pour la diffusion de la langue française.