Bli medlem/Adhésion

Medlemskap i Florilège kostar 300 kr.

La cotisation annuelle est 300 SEK.

Som medlem får man tillgång till de evenemang vi arrangerar cirka tio till tolv gånger om året. Man får också kontinuerligt våra medlemsbrev där vi informerar om vår verksamhet och kommande arrangemang och samarbeten med aktörer i Malmöregionen, som kommer medlemmarna till del.

Les membres de Florilège ont accès aux événements que l’association organise environ dix à douze fois par ans et aux lettres d’information avec l’informantion sur des futurs événements et des collaborations avec des acteurs de la région, auxquels les membres peuvent profiter.

Medlemsavgiften betalas in till bankgiro 804-1741 eller för över med Swish till nr 123 570 95 48

La cotisation est fait par transmission bancaire au compte 804-1741 ou transmission de Swish au numéro 123 570 95 48.